Rejestr zmian

Data Operacja Obiekt Użytkownik
2020-09-23 13:37 Utworzenie Dokument: Wykaz robót budowlanych Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:37 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:37 Utworzenie Dokument: Wykaz osób Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:36 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:36 Utworzenie Dokument: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z ar Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:36 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:36 Utworzenie Dokument: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:36 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:35 Utworzenie Dokument: Formularz ofertowy Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:35 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:35 Utworzenie Dokument: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:34 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:34 Utworzenie Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:31 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:29 Modyfikacja Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:27 Utworzenie Dokument: Załączniki do SIWZ 340.1.2020 Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2020-09-23 13:25 Utworzenie Ogłoszenie: Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2019-03-29 14:04 Modyfikacja Podstrona: Dane podstawowe Joanna Rychlik-Łukasiewicz
2019-03-19 15:31 Modyfikacja Podstrona: Redakcja Józef Olejniczak
2019-03-19 15:30 Modyfikacja Podstrona: Redakcja Józef Olejniczak
Wyświetlono pozycje od 81 do 100 z 128
© 2022  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK