Archiwum ogłoszeń

03 kwietnia 2013

Zawiadomienie o wyborze oferty

Muzeum Stanisława Staszica w Pile informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę książki pt. "Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystnięjszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe "Tongraf" z Piły.

25 marca 2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Druk i dostawa książki pt. Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944.

© 2016  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK