Przetargi

23 września 2020

Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Zamówienia publiczne: 340.1.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres: Muzeum Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 18, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 213 15 67.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.10.2020 godzina: 10:00.

© 2022  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK