Organizacja

Struktura organizacyjna:

 1. Struktura organizacyjna Muzeum jest oparta na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 2. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Osoby funkcyjne i ich kompetencje:

 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Piły na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 • ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej
 • ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum
 • reprezentowanie Muzeum na zewnątrz
 • przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych
 • naczelna redakcja wydawnictw muzealnych
 • wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnetrzną
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunków pracy.
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2007-11-14 08:54
przez: Józef Olejniczak
Ostatnio edytowany: 2017-02-09 09:23
przez: Józef Olejniczak
Liczba wyświetleń: 5426
© 2021  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK