Przedmiot działania

Rodzaj działalności:

 1. Działalność muzeum - EKD 925210.

Cele i zadania:

 1. Muzeum jest placówką biograficzną - gromadzi i udostępnia dobra kultury związane z życiem i działalnością Stanisława Staszica i jego epoką oraz staszicowską tradycją.
 2. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach, w szczególności:
  • gromadzenie dóbr kultury w zakresie określonym w pkt. 1
  • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
  • przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych
  • zabezpieczanie i konserwację muzealiów
  • urządzanie wystaw
  • organizowanie i prowadzenie badań naukowych
  • prowadzenie działalności edukacyjnej
  • udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych
  • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów
  • prowadzenie działalności wydawniczej.
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2007-11-14 08:56
przez: Józef Olejniczak
Ostatnio edytowany: 2017-02-09 09:27
przez: Józef Olejniczak
Liczba wyświetleń: 7154
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK